Vásárló tájékoztató

Visszvásárlási és Pénz visszafizetési garancia!

A Tücsitex.hu csapata megérti,hogy Ön fenntatással redel meg online egy olyan terméket ami meghatározó eleme lesz hálószobájának,mind használati, mind esztétikai szempontból.Nyilván Öneben is megvan az igény arra,hogy megnézzen,megéritsen egy olyan terméket,amivel nap mint nap együtt fog élni.

Fontos tudnivaló,hogy higiéniai okok miatt csak akkor van erre lehetőség ha a termék nem került használatba semmilyen formában.Használt higiéniai terméket nem áll módukban cserélni,vagy visszavásárolni,erre vonatkozó jogszabály lentebb ovasható!

Ezért 14 napos pénz visszafizetési garanciát vállalunk minden nálunk vásárolt termékre,ami azt jelenti,hogy Önnek  lehetősége van a megrendelt terméket otthonában megnézni,és amennyiben az nem felel meg az előzetes elképzeléseinek,vagy elvárásainak,14 napon belül kicseréljük,vagy a teljes vételárat megtérítjük.Csere vagy visszaszállítás esetén az új termék kiszállításakor 1.800Ft szállítási díjat számítunk fel. A pénz visszafizetési garancia részletes feltételeiről aláb olvashat.

Amennyiben élni kíván elállási jogával,arra kérjük Önt,hogy  azt az érintett termékek állapotánakmegóvása érdekében minél előbb tegye meg.

A45/2014(ll.26.)Kormányrendelet 25§ kimondja,hogy ,,Afogyasztó csak a termék jellegének,tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségés használatot meghaladó használaból eredő értékcsökkenésért felel.                                                A29§ értelmében azonban a fogyasztót megillető elállási és felmondásijog alól kivételt képez az e) pont szerint ,, olyan zárt csomagolású termék tekintetében ,amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő febontása után nem küldhető vissza."Ennek értelmében az a Tücsitex Kft. nem köteles visszavásárolni használt terméket vagy kicserélni,még akkor sem ha annak reklamációja 14 napon belül megtörtént. Ez alól kivételt képeznek azon használt teremékek, amellyel szemben minőségi kifogással élhet a fogyasztó.Tovább a szándékos rongálás setén is megtagadhatjuk a termék visszavételét,mint a termék kivágása,szétbontása!

Elállás gyakorlása postai úton

Tücsitex Kft. Kecskemét Rezrda u.71

(Kérjük,a dobozt jelölje meg a következővel:,vásrlástól elállás"ezzel segítve kollégánkat,hogyügyét soron kívül kezelje.)

A visszaküldés költsége a vevőt terheli!

A TERMÉKET ABBAN AZ ESETBEN TUDJUM VISSZAFIZETNI,HAMEGGYŐZŐDTÜNK,HOGY A TERMÉKEK NEM KERÜLTEK HASZNÁLATBA ÉS MINDEN JELZETT VISSZAKÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS TERMÉK JELEN VAN! MÁS ESETBEN VISSZÁRUZZUK A TERMÉKEKET!

A küldeményt semmiképp se küldje vissza utánvéttel,a  visszajáró vételárat megadott számlaszámra utaljuk vissza! Dolgozóink nem tudják átvenni az utánvétes csomagokat!

A kicsomagolásnál videós felvételt is alkalmazhatunk azesetleges jogiviták elkerülése végett!

Elállási gyakorlása e-mailben

Elállási szándékát jelezheti a következő elektronikus levében küldött címenis :info@tucsitex.hu

Kérjük,hogy levélben jelölje meg a következőket :

Alulírott / ak kijelentem / kijelentjük, hogy gyakorlom / gyakoroljuk elállási jogomat / jogunkat az alábbi termék / ek  adásvételére a következő vevőszámmal kiadott megredelés tekintetében:

A termék / ek átvételének időpontja :

A vásárló (k) neve :

A vásárló (k) címe :

Dátum :

Kérjük , hogy  elektronikus levelét arról a címről küldje, amellyel regisztrát  árzházunkban.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvátelétől számított 14 naponbelül visszatérítjük az  Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási költséget.A visszatérítés során,az eredeti ügyletsorán alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmazunk,kivéve,ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kiffejezetten a hozzájárulását adja ;e visszatérítési mód alkmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A termék visszajuttatása

A termék visszajuttatásának költségeit a vásárlót terhelik. Emellett a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a távollévők szerződéskötése nyomán felmerült és kifizetett összeg visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.